Archivo de la categoría: 1833 Guerras Carlistas

“No se cumple, con menoscabo de nuestros Fueros, ninguna orden ni decreto de ninguna autoridad, ni del Rey ni del Papa”

Román Oyarzun, Historia del Carlismo, 1939, p. 595.

Como muestra del celo y energía con que defendían las prerrogativas y derechos forales, copiamos a continuación parte de una comunicación que la Diputación carlista de Álava dirigió al Comandante militar de D. Carlos en dicha provincia, D. Rafael Álvarez. Decía así: «Que en esta tierra, señor, no se cumple, con menoscabo de nuestros Fueros, ninguna orden ni decreto de ninguna autoridad, ni del Rey ni del Papa, más que en materia de dogmas».

Dos presidents de la Generalitat perduts i oblidats

Revista Mirall

11/05/2016

Jordi Aragonès i Martínez

Des de l’any 1359, quan el Bisbe de Girona Berenguer de Cruïlles va assumir la primera presidència de la Generalitat de Catalunya, fins arribar a l’actual cap de govern, Carles Puigdemont i Casamajó, el llistat oficial de Presidents ens diu que s’han succeït 130 molt honorables. Ara bé, igual que passa amb el llistat dels Sants Pares, hi ha figures que queden apartades o oblidades del llistat oficial. Avui m’agradaria recordar a dos caps de la Generalitat que, actualment, no consten a l’auca de Presidents i, tot i així, varen lluitar amb totes les seves forces per mantenir en peu una institució que penjava d’un fil. Sigue leyendo