Archivo de la categoría: Joan Prats i Salas

El Carlisme sota la Restauració: El Partit Carlí a la província de Tarragona (1885-1907)

1990elcarlismealaprovinciadetarragona

Índex:
– Pròleg, per E. Olivé i Serret
– Introducció
1. El carlisme: aproximació historiogràfica
2. Trajectòria històrica del carlisme
3. El carlisme entre 1885 i 1907
4. La premsa carlina
5. Ideologia i sociologia
6. El partit carlí: eleccions i lluita armada
7. Els furs: carlisme i catalanisme
– Conclusions
– Apèndixs documentals
– Fonts i bibliografia
– Índex alfabètic i abreviatures